Drones voor privégebruik: wat bij schade?

 

U kocht onlangs een drone en u laat uw nieuwste aanwinst vliegen boven uw tuin. Wat zegt de wet over het gebruik van drones?

 

Dit staat vermeld in het nieuw Koninklijk Besluit van 10 april 2016 betreffende “het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim”. Zelfs als een drone gebruikt wordt voor niet-commerciële doeleinden, is het in bepaalde gevallen verplicht een verzekering af te sluiten die de materiële en lichamelijke schade aan derden dekt. 

Gevallen waarin de specifieke wetgeving voor drones niet van toepassing is

Het koninklijk besluit is niet van toepassing op drones die louter recreatief gebruikt worden, als hun maximale startmassa minder dan 1 kg bedraagt en als ze:

  • gebruikt worden buiten de openbare ruimte;
  • op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen;
  • niet vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein, noch boven sites zoals een industrieel complex, een gevangenis, … of boven een groot aantal mensen in open lucht;
  • de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond niet in gevaar brengen. 

Gebruikers van een drone die bovenvermelde voorwaarden naleven, zijn dus niet verplicht een verzekering af te sluiten voor de schade die ze aan anderen kunnen veroorzaken. Toch is een verzekering sterk aan te raden. De risico’s zijn immers vrij groot en een verkeerde beweging is snel gebeurd.

Klassen van drones voorzien in het KB van 10 april 2016

Deze classificatie is gebaseerd op het risico voor de luchtveiligheid, de personen en goederen op de grond.

Een drone die wordt gebruikt voor privédoeleinden, behoort dus tot klasse 1 of 2, naargelang het gewicht en het gebruik ervan.

Als de drone wel binnen het toepassingsgebied van het KB valt, is de gebruiker verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om de eventuele schade aan derden te verzekeren.

Bovendien gaan sommige maatschappijen verder dan wat de wet voorschrijft en dekken ze ook drones met een startmassa hoger dan 1 kg.

Zo kunnen ook drones die uitsluitend voor sportieve of recreatieve doeleinden gebruikt worden, verzekerd worden – tot 150 kg – op voorwaarde dat ze niet vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein, noch boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, nucleaire installaties of een groot aantal mensen in open lucht. 

Hebt u nog vragen of wenst u een dekking aangepast aan uw persoonlijke situatie? Neem dan gerust contact met me op. 

Bronnen:

-          http://mobilit.belgium.be/fr/nouvelles/nieuwsberichten/2016/decouvrez_larrete_royal_drones_relatif_lutilisation_des_aeronefs