Een fiscaal duwtje in de rug voor duurzame mobiliteit

 

65 % van de Belgen kiest voor het comfort en de flexibiliteit van de wagen om zich te verplaatsen. En toch … 

Als u er goed over nadenkt, zou u de tijd die u verliest achter het stuur en in de files veel beter kunnen invullen: door te sporten en te ontspannen of door al wat te werken in de trein.
Gedaan met stressen achter het stuur! Uw gezondheid en die van uw medewerkers komen op de eerste plaats.

Bovendien bezorgen goede sociale en milieuprestaties uw onderneming een uitstekend merkimago. Alternatieve verplaatsingswijzen zoals carpooling en carsharing kunnen daar ook toe bijdragen.

Naast het optimaliseren van uw trajecten en die van uw medewerkers kunt u ze ook beperken, door telewerk in te voeren. Sta er even bij stil: voor heel wat functies in de dienstensector hoeven uw medewerkers niet meer voortdurend op kantoor te zijn.

Wist u dat de fiscaliteit u helpt om duurzame mobiliteit voor uw activiteit te organiseren?

Welke fiscaliteit?

De vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen die u toekent aan uw werknemers zijn uitgaven die 100 % aftrekbaar zijn als vergoeding. Nog voordeliger zijn:

  • De fiets of elektrische fiets (‘speed pedelec’ met elektrische aandrijving)

Of u nu bedrijfsleider of zelfstandige met personeel bent, het kan voor u interessant zijn dat uw medewerkers met de fiets naar het werk komen:

    • Als de fietsvergoeding die u toekent aan uw werknemers voor hun woon-werktraject niet meer bedraagt dan 0,23 euro/km (inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019), dan kunt u die volledig (100 %) aftrekken en is die vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;
    • Stelt u bedrijfsfietsen ter beschikking, dan zijn die zelfs 120 % aftrekbaar.
    • Bovendien kunt u die voordelen cumuleren: u kunt uw werknemers een kilometervergoeding toekennen, zelfs als ze het traject afleggen met een bedrijfsfiets die u hen gratis ter beschikking stelt.

  • Gemeenschappelijk vervoer 

Organiseert u collectief vervoer voor uw medewerkers (minstens twee personen)? Dan kunt u 120 % van de kosten aftrekken (aankoop voertuig, onderhoud, brandstof, verzekeringen, uitbesteding enz., behalve de personeelskosten voor de chauffeur).

  • Openbaar vervoer

U kunt een derdebetalersovereenkomst sluiten met de openbaarvervoersmaatschappij. Op basis van een dergelijke overeenkomst betaalt u 80 % van het abonnement van uw werknemers rechtstreeks aan de NMBS en de resterende 20 % zijn voor rekening van de staat. Uw medewerkers kunnen dus volledig gratis hun woon-werktrajecten afleggen.

Sensibiliseer uw medewerkers

Neem deel aan campagnes en events over mobiliteit.
Organiseer zelf initiatieven: mobiliteitsontbijt, fietsopleiding, praktische tips ... 

En op verzekeringsvlak?

Fietsen betekent ook een groter risico op vallen of op een ongeval: denk er dus aan om een verzekering te nemen, voor uzelf en voor uw medewerkers. Contacteer mij gerust! 

Bronnen:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/vergoedingen-van-de-werkgever

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bedrijfsvoorheffing/vrijstellingen/algemeen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, ‘Word een duurzame ondernemer’, Brussel, 2014