Met de zomer keren ook de rommelmarkten, dansavonden, concerten, festivals, … terug. Met welke verzekeringen blijven ze altijd een feest?

 

Al deze evenementen staan garant voor feest en gezellig samenzijn onder een – hopelijk – staalblauwe hemel. Maar het weer, pech of onvoorzichtigheid kunnen roet in het eten gooien.

De organisatoren van een evenement hebben meestal een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten zodat ze gedekt zijn tegen materiële en lichamelijke schade aan de aanwezigen. Maar niet alles valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Als particulier én als professional is het goed te weten waar je terechtkan bij een schadegeval.

Een rommelmarkt op je planning?

Of je exposant of fervent bezoeker bent, een ongeval is snel gebeurd:

 • Je tent waait weg door een windvlaag, iemand struikelt over je tapijt … 
  Als je als particulier deelneemt aan een rommelmarkt, dekt je verzekering BA Familiale de schade aan derden.
 • Als de schade te wijten is aan een gebrek in de organisatie of aan het materiaal dat de organisatoren ter beschikking stellen, dan kan je verhaal inroepen tegen hen. De organisator heeft in principe een specifieke verzekering afgesloten:
  BA Feestelijkheden, BA Organisator of BA Evenementen, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de omvang van het evenement.
 • Is de schade veroorzaakt door de fout van een derde? Dan kan je verhaal inroepen tegen deze derde, die dan op zijn beurt een beroep kan doen op zijn BA Familiale. Op voorwaarde dat hij deze verzekering heeft afgesloten, want dat is in België niet verplicht.
 • Ook het gemeente- of stadsbestuur draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor de organisatie (politie, ziekenwagen, brandweer enz.) en moet mogelijk een beroep doen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Ga je naar een festival of stadsfeest?

Dan kan je in principe terecht bij de verzekeringsmaatschappij van de organisator.

 • Ben je tijdens een evenement het slachtoffer van een incident of een ongeval? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatoren en stel hen officieel in gebreke. Doe eventueel ook aangifte bij de politie.
 • Ben je het slachtoffer van een voedselvergiftiging en heb je geen ongevallenverzekering (en zelfs geen hospitalisatieverzekering)? De verzekering van de organisator of de verzekering BA Ondernemingen van zijn onderaannemer dekt de schade die aan de organisator kan worden toegerekend.
 • Heeft je aanwezigheid op het evenement te maken met je verenigingsleven? Dan doe je een beroep op de verzekering aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (BA Uitbating) die je vereniging speciaal heeft afgesloten voor ongevallen of bepaalde ziekten opgelopen tijdens het desbetreffende evenement. 

Goed om te weten:

 • Als je blijft kamperen, denk er dan aan dat de organisator van het evenement meestal niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor ongevallen of diefstal. Je bent dus beter goed verzekerd (bv. geen schadevergoeding voor eigen materiaal dat beschadigd werd door je eigen schuld; als de tent gehuurd of geleend werd, kan een beroep gedaan worden op die specifieke verzekering; tussenkomst van BA Familiale voor schade veroorzaakt aan de tent van een derde).
 • Om op alles voorbereid te zijn, kan je een verzekering Rechtsbijstand afsluiten. Als het nodig is, krijg je bijstand van specialisten om je rechten te doen gelden en een schadevergoeding te ontvangen. Deze verzekering vergoedt ook de honoraria van advocaten en experts, en de kosten gelinkt aan een eventuele gerechtelijke procedure.

Afhankelijk van de dekkingen waarover je beschikt, kun je ook hiervoor terecht bij je verzekeraar:

 • De verzekering Individuele Ongevallen of Hospitalisatie voor je eigen lichamelijke letsels en een eventuele repatriëring als het evenement plaatsvindt in het buitenland.
 • De verzekering Omnium of Rechtsbijstand Auto voor de schade aan je wagen.
 • De verzekering Omnium Fiets voor schade aan je fiets (of andere voortbewegingstoestellen).
 • De verzekering Brand als een dief bijvoorbeeld met geweld of bedreiging je handtas steelt.
 • Bijstand aan personen als je je sleutels verliest of ze gestolen worden.
 • De verzekering Rechtsbijstand om je rechten te doen gelden tegenover een aansprakelijke derde via een minnelijke schikking of langs gerechtelijke weg als het echt niet anders kan.
 • De overlijdensverzekering voor extreme gevallen.

Speel je muziek in een park? Organiseer je een namiddagje Street Dance?

 • Als je deze activiteit als particulier uitoefent, komt je verzekering BA Privéleven tussen als je iemand verwondt (je materiaal valt, iemand struikelt over de kabels van je boxen, ...).
 • Je zet je accordeon neer. Iemand loopt ertegen en beschadigt hem. Het is de BA Familiale van die persoon die moet tussenkomen.
 • Voor je eigen materiaal raden we een verzekering Alle Risico's Voorwerpen aan. Deze verzekering dekt heel wat schadegevallen die niet opgenomen zijn in de klassieke brand- of diefstalverzekering (bv. beschadiging van je materiaal dat buiten staat tijdens een storm).
 • Speel op veilig en sluit altijd een specifieke verzekering af als je iets organiseert voor meerdere personen. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de omvang van het evenement, gaat het om BA Feestelijkheden, BA Organisator of BA Evenementen. Zo is je aansprakelijkheid als organisator gedekt bij lichamelijke en materiële schade aan genodigden en andere derden, personen die helpen met de organisatie enz.

Ben je goed verzekerd bij alles wat je onderneemt?

Of je nu een fervent festivalganger bent, af en toe een rommelmarkt meepikt, meehelpt in allerlei organisaties of een vrijwilliger bent met een groot hart: het is altijd een goed idee om alle aspecten onder de loep te nemen, zo ben je op alles voorzien. De voorwaarden zijn afhankelijk van je verzekeraar. Neem gerust contact met me op om erover te praten.