Pensioensparen: wat na je 55ste verjaardag of na de eindbelasting op je 60ste?

 

Kijk jij met een gerust hart jouw pensioen tegemoet? Weet dat je met het wettelijke pensioen vandaag niet ver springt: gemiddeld gaat het, voor een loontrekkende, om een bedrag van nauwelijks meer dan 1 000 euro bruto per maand … 

Voorziet jouw werkgever in een pensioenplan, dan kan je via het werk nog een aanvullend pensioen opbouwen.

Wil je je huidige levensstandaard behouden? Dan is het zeker geen overbodige luxe om nu al een eigen, extra spaarpotje aan te leggen. Via pensioensparen verzeker je jezelf van het spreekwoordelijke ‘appeltje voor de dorst’.

Fiscaal voordelig sparen

Sparen voor je extra pensioen levert je bovendien een fiscaal voordeel op: wie belastingen betaalt en tussen 18 en 64 jaar is, mag het geld dat hij stort in een pensioenspaarproduct (een fonds of een verzekering) inbrengen in zijn aangifte van de personenbelasting. Zo kan je jaarlijks tot 960 euro fiscaal in mindering brengen. Je krijgt 30 % van de stortingen terug van de belastingen.

Hoe jonger je start met pensioensparen, hoe groter je eindkapitaal en hoe langer je dat fiscaal voordeel kunt genieten.

Eindbelasting op 60

Wanneer je 60 jaar wordt, passeert de fiscus voor de eindbelasting op het fiscaal pensioensparen, op voorwaarde dat je dan al meer dan vijf jaar aan het sparen bent. Je betaalt dan belastingen op het tot dan verzamelde kapitaal. Hoe dat precies wordt berekend, hangt af van het soort product.

Na je 60ste, en dus na de passage van de fiscus, kan je je verdere stortingen fiscaal blijven aftrekken. Je blijft dus een belastingvermindering van 30 % genieten, ook al worden die stortingen nadien niet meer belast.

Slimmer dan de fiscus?

Wie denkt de fiscus te slim af te zijn, is mis. Je kunt immers niet zomaar een pensioenspaarcontract starten vóór je 55ste, daar dan jaarlijks enkele euro’s (bv. 100 euro) in storten, om uiteindelijk – nadat de eindbelasting is betaald – maximaal te beginnen sparen én die stortingen in te brengen in de belastingen om er 30 % van terug te trekken.

De wet laat niet toe dat je misbruik maakt van de situatie door vanaf je 55ste of later, bijvoorbeeld na betaling van de eindbelasting, méér geld in je pensioensparen te storten dan wat je deed in de jaren daarvoor. In dat geval gaat de wetgever uit van een situatie waarbij je het pensioenspaarcontract pas bent aangegaan vanaf je 55ste of later.

Wie na zijn 55ste verjaardag aan pensioensparen begint – of dus zijn stortingen verhoogt – kan zijn eindbelasting pas betalen wanneer het contract 10 jaar bestaat. Dat is immers een van de voorwaarden om de stortingen af te trekken van de personenbelasting.

Heb je vragen? Of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met me op. Je kunt steeds rekenen op mijn deskundig advies: samen bekijken we hoe jij optimaal aan fiscaal pensioensparen kunt doen.

Bron:

www.abcverzekering.be