Uw pensioen? Met dit overzicht begrijpt u alles!

 

Een woordje uitleg …

1e pijler

Dit is het wettelijke pensioen dat u van de overheid ontvangt. Dit is een eerste basis, maar helaas onvoldoende om uw levensstandaard te behouden als u met pensioen gaat. U zorgt dus best voor een extraatje via de andere pijlers.

2e pijler

Dit is een aanvullend pensioen dat u beroepshalve kunt opbouwen, en dat een fiscaal voordeel oplevert. Als ondernemer (zelfstandig natuurlijk persoon) of bedrijfsleider hebt u verschillende opties.

 • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het jaarlijks maximumbedrag dat u kunt sparen, hangt af van uw beroepsinkomen. U kunt de gestorte premies aftrekken als beroepskosten. Daardoor zijn uw inkomsten lager en betaalt u minder sociale bijdragen. Dankzij deze voordelen recupereert u tussen 50 en 70 % van uw premies.

U kunt dit VAPZ vervolgens combineren met:

 • De individuele Pensioentoezegging (IPT) als u zelfstandige bedrijfsleider bent met een vennootschap. Uw vennootschap betaalt de bijdragen die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. Als u dan met pensioen gaat, profiteert u van het opgebouwde spaartegoed.

OF

 • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) als u zelfstandige (natuurlijk persoon) bent zonder vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden geniet u 30 % belastingvermindering.

De premies van de IPT en POZ zijn enkel fiscaal aftrekbaar als de 80 %-regel is nageleefd. Dat betekent dat de som van het wettelijke pensioen en uw aanvullende pensioenen niet groter mag zijn dan 80 % van de laatste normale brutobezoldiging (IPT) of 80 % van het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie vorige belastbare periodes (POZ).

3e pijler

De derde pijler levert ook een fiscaal voordeel op. Als uw spaarcapaciteit het toelaat, kunt u de tweede en derde pijler combineren en de respectieve fiscale voordelen genieten.

Welke producten (3e pijler)?

 • Langetermijnsparen
  Dit jaar kunt u tot 2310 euro sparen afhankelijk van uw inkomen. Uw belastingvermindering bedraagt dan 693 euro.
 • Pensioensparen
  Dit jaar hebt u twee opties:
  • U stort tot 960 euro en ontvangt een fiscaal voordeel van 30 %.
  • U stort een bedrag tussen 960 en 1230 euro en ontvangt een fiscaal voordeel van 25 %.

Let op! Het is niet interessant om een premie te storten tussen 960 en 1152 euro omdat het fiscaal voordeel dan kleiner is.
U moet uzelf dus afvragen of het voor u interessant is om meer dan 1152 euro te storten. Wij maakten alvast de berekening voor u, rekening houdend met de taksen die gelden voor het contract.

Is het interessant een bedrag te storten tussen 1152 en 1230 euro?

Onderschrijving vóór 55 jaarOnderschrijving na 55 jaarBelastingplichtige ouder dan 55 jaar, maar onderschrijving vóór 55 jaar
JaJa, maar het voordeel is beperkterJa, op voorwaarde dat u eerder al een premie van minstens 900 euro per jaar heeft gestort.

Als u al aan pensioensparen doet, en u 960 euro of minder wilt blijven storten, hoeft u niets te doen. Kiest u echter voor het tweede plafond, dan moet u vooraf uw toestemming geven.

4e pijler

In het kader van de vierde pijler spaart u zonder fiscaal voordeel, en dat via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Vastgoed is ook een mogelijkheid.