Werknemers willen een ‘zorgende werkgever’

 

Hoe zit het met de vergoeding van de sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid? Uit een studie van Vlerick Business School blijkt dat werknemers die wettelijke uitkering te hoog inschatten. Tegelijk gaan ze ervan uit dat, als hen iets overkomt, ze aan levensstandaard zullen inboeten.

Werknemers overschatten de sociale zekerheid

Een werknemer die al eens voor langere tijd arbeidsongeschikt geweest is, weet dat hij of zij toen minder loon ontving. De eerste maand betaalt de werkgever doorgaans nog het volledige loon uit. Tenzij het om een arbeidsongeval gaat, valt de uitkering van de sociale zekerheid vanaf de tweede maand echter al terug tot 60 % van het brutoloon.

Het Vlerick-onderzoek[1] toont aan dat maar liefst 2 op de 3 werknemers die uitkering te hoog inschatten. Velen weten vooral niet dat hun maandelijks brutoloon geplafonneerd wordt op 3633 euro voor de berekening van de uitkering. Alles erboven wordt niet in rekening gebracht. Daardoor lijdt een arbeidsongeschikte werknemer een groter inkomensverlies naarmate hij meer verdient.

Arbeidsongeschiktheid bedreigt de levensstandaard

Werknemers zijn zich wel degelijk bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. Niet minder dan 60 % van de ondervraagden verwacht dat hij of zij in de loop van zijn carrière ooit voor een bepaalde periode arbeidsongeschikt zal zijn.

Daarbij denken 8 op de 10 ondervraagden dat de wettelijke uitkering alleen niet zou volstaan om de bereikte levensstandaard te garanderen.

1 op de 3 vreest zelfs in financiële problemen te verzeilen. Vooral werknemers met een salaris onder het plafond van 3633 euro maken zich zorgen over financiële problemen door arbeidsongeschiktheid.

Wat is de rol van de werkgever?

Werknemers kijken naar hun werkgever om hen te beschermen tegen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. De beroepsgebonden verzekering gewaarborgd inkomen is dan ook een gegeerd voordeel. Meer dan 90 % zou het erg appreciëren mocht zijn werkgever zo’n verzekering in het verloningspakket integreren. Vooral werknemers met een salaris onder het Belgische gemiddelde waarderen dat soort verzekering het meest, vermoedelijk omdat zij weinig reserve hebben om een financiële tegenvaller op te vangen. Wilt u zich als werkgever onderscheiden? Grijp dan uw kans. Slechts 18 % van de loontrekkenden in de privésector heeft namelijk een verzekering gewaarborgd inkomen in zijn verloningspakket. Werknemers zijn alvast vragende partij. Als zij hun budget voor extralegale voordelen zelf zouden kunnen verdelen, dan zou 94 % een deel reserveren voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Meer info

Contacteer me als u uw personeel een verzekering gewaarborgd inkomen wilt aanbieden. Of als u een aanvullende verzekering voor bescherming tegen ziekte of ongeval wilt nemen als zelfstandige. Dat is namelijk perfect mogelijk als u een pensioensverzekering hebt in de 2de pijler.

 

[1] Online enquête uitgevoerd van 7 tot 26 september 2018 in opdracht van Vlerick Business School en AG Insurance, 1984 respondenten. Mediapartners: De Standaard en La Libre Belgique